Imada – Japan

Renomirani proizvođač uređaja za merenje jačine sile i momenta sile (kod izrade ambalaže i predmeta široke potrošnje).
www.imada.com

  • Digitalni uređaji za merenje jačine sile istezanja / sabijanja – digitalni dinamometri
  • Mehanički uređaji za merenje jačine sile istezanja / sabijanja – dinamometri
  • Motorizovana postolja (za gore pomenute uređaje)
  • Manuelna postolja
  • Pribor
  • Uređaji za merenje momenta sile
Digitalni uređaji za merenje jačine sile istezanja / sabijanja – digitalni dinamometri:

Digitalni dinamometar ZT/High PerformanceGauge ZT series
 
Digitalni dinamometar DS2 / Popular model Digital Force Gauge
 

Mehanički uređaji za merenje jačine sile istezanja / sabijanja – dinamometri:

Dinamometar PSH / High Capacity Standard Model Mechanical Force Gauge PSH series

Dinamometar PSS/PS/PSM/FB/FS / Mechanical Force Gauge PSS/PS/PSM/FB/FS
 

Motorizovana postolja (za gore pomenute uređaje):

Motorizovano postolje MX2 / MX2 series

Motorizovano postolje MX / MX series
 

Manuelna postolja:

Postolje HV / HV series

Postolje SVH / SVH series

Postolje SVL / SVL series

Postolje KV / KV series

Horizontalno postolje SH-1000N (SH-3000N) / Horizontal Manual Operation Stand SH-1000N (SH-3000N)

Vertikalno postolje HV-1000N / Vertical Manual Operation Stand HV-1000N
 

Pribor:

KC 100/1001/5000

FC 20/21/40/21U/41U/21UQ
 

Uređaji za merenje momenta sile:

Moment ključ / Torque tester

Uređaj za merenje momenta sile kod poklopca ambalaže / Screw-cap Tester DTXS/DTXA

Imada