Renishaw – Velika Britanija

Ime govori samo za sebe. Poznati proizvođač mernih sondi za CNC-mašine, sistema za kalibraciju, enkodera, sistema za skeniranje i digitalizaciju, sistema za spektroskopiju i sličnih uređaja osnovan je 1973. i od tada visoko pozicioniran na svetskom tržištu.
www.renishaw.com